Онлайн бүртгэл

Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч ИРГЭН та Монпэй цахим мөнгөний 1.4 сая хэрэглэгчтэй системд нэгдэж борлуулалтаа дэмжихийг хүсвэл яг одоо хүсэлтээ илгээнэ үү

Гэрээт хамтрагч гэж хэн бэ?
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлбөрөө Монпэй цахим мөнгөөр хүлээн авах иргэн

Үндсэн мэдээлэл

Холбоо барих мэдээлэл

Хавсралт

БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА та Монпэй цахим мөнгөний 1.4 сая хэрэглэгчтэй системд нэгдэж борлуулалтаа дэмжихийг хүсвэл яг одоо хүсэлтээ илгээнэ үү

Гэрээт хамтрагч гэж хэн бэ?
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлбөрөө Монпэй цахим мөнгөөр хүлээн авах иргэн

Төлөөлөгч гэж хэн бэ?
1. Монпэй цахим мөнгөөр хэрэглэгчдээ урамшуулах
2. Монпэй цахим мөнгийг бэлэн мөнгөнд хөрвүүлэх
3. Бэлэн мөнгийг Монпэй цахим мөнгөнд хөрвүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага

Үндсэн мэдээлэл

Холбоо барих мэдээлэл

Хавсралт