БИДНИЙ ТУХАЙ

Мобифинанс ББСБ нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос олгогдсон “Зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх” тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд онлайн бичил зээлийн “Монпэй зээл” үйлчилгээ, Монголбанкнаас олгосон “Цахим мөнгө гаргах” тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Цахим мөнгөний “Монпэй” үйлчилгээг тус бүр зах зээлд амжилттай нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байна.

Монгол орон даяар тархсан Монпэй экосистемд бидэнтэй хамтран ажиллах боломж худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч хэн бүхэнд нээлттэй. Бид байгууллага тус бүрийн үйл ажиллагааны онцлогт суурилсан төлбөр тооцооны нээлттэй болон хаалттай API холболт бүхий шийдлүүдтэй вэб, SMS, QR код бүхий системийг Монпэй үйлчилгээндээ санал болгон ажилладаг. Энэ системийг бүх төрлийн бизнесийн байгууллага ашиглаж өөрийн хэрэглэгчидтэйгээ сонголтот сувгуудаар шууд харилцах, борлуулалтаа дэмжих хөнгөлөлт, урамшууллын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, системийн их өгөгдөл, тоон баримтдаа дүн шинжилгээ хийх, ашиглах зэрэг нэгдсэн боломжуудыг авах юм.

МОНПЭЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОМЖУУД ТӨЛӨӨЛӨГЧ ГЭРЭЭТ ХАМТРАГЧ
Монпэй цахим мөнгийг бэлэн мөнгөнд хөрвүүлэх
Бэлэн мөнгийг Монпэй цахим мөнгөнд хөрвүүлэх
Монпэй цахим мөнгөөр урамшуулал олгох
Монпэй цахим мөнгөөр төлбөрөө хүлээн авах
Монпэй цахим мөнгөний орлогын тайланг цаг, минутын хоцрогдолгүй харах
БҮРТГҮҮЛЭХ БҮРТГҮҮЛЭХ