ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

Гэрээт хамтрагч, төлөөлөгчийн гарын авлага татах

Салбар удирдах эрхийн гарын авлага татах